Vítejte na stránkách poradenské firmy Zdeněk Pařík SY-JA,

která se zabývá poradenstvím v oblasti zavádění systémů řízení dle norem

ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001.

 Vážení obchodní přátelé,

vlivem ekonomické situace v zemi mnoho českých organizací hledá způsoby jak zvýšit efektivitu svého hospodaření, a tím zvýšit konkurence schopnost na daném trhu. Jednou z cest je stanovení účinného systému zabezpečování jakosti v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001.

V poslední době se zvýšila poptávka pro zavádění systémů dle norem 14 001 a 18 001, z důvodu začlenění legislativních požadavků do systému řízení v organizaci v oblastech ekologie a bezpečnosti práce.

Náklady vložené do systému nebo integrovaných systémů se Vám jednoznačně vrátí v podobě minimalizace chyb v řídících činnostech (stres) a v podobě označení slabých míst, která je potřeba bezpodmínečně zlepšit nebo změnit. Nedílnou součástí přínosu pro vaši firmu je získání certifikátu, který je v poslední době podmínkou pro účast ve výběrových řízení.

Zárukou kvalitně odvedené práce jsou již vybudované systémy v organizacích různých zaměření (např. výrobní podniky, služby, sociální služby ….). Ověření zavedeného systému bylo provedeno od renomovaných certifikačních společností dle Vašeho výběru nebo dle doporučení.

První systém jakosti připravovaný naší firmou byl úspěšně ověřen již v roce 1997. Od té doby jsme připravili desítky systémů v regionech Praha, severní, západní a jižní Čechy. Náklady na cesty, ubytování a stravu nenavyšují nabídku. 

Předností naší nabídky je vypracování potřebné dokumentace našim konzultantem.

Doba potřebná pro vybudování systému závisí na několika faktorech. Především na složitosti procesů prováděných ve Vaší firmě, kvalitě již vydané dokumentace, počtu řídících zaměstnanců a způsobu budování systému. Průměrně se tato doba pohybuje v rozmezí od 4 do 6 měsíců nebo dříve. 

V rámci naší nabídky je možné zprostředkovat poradenskou činnost pod záštitou některé z renomovaných certifikačních společností BVQI nebo ČLPR. Nedílnou součástí poskytované služby je poradenství v oblasti získání dotací na přípravu u některých systémů i za certifikaci sytému řízení.

 

Předem Vám děkujeme za projevenou důvěru

 

Další podrobnější informace o problematice systémů Vám rádi poskytneme na následující adrese:

 

Adresa:                                                                     Spojení:

SY-JA                                                                        mobil : 0602 839 773

Zdeněk Pařík                                                            tel      : není

Dlouhá Lomnice 8                                                   fax      : 353 901 102

364 71 Bochov    (Karlovy Vary)                             e-mail            : syja@razdva.cz

 

Poslední aktualizace 7.7.2006Počítadlo: